Choď na obsah Choď na menu

Cenník

Cena za výrobu destilátu z dodaného ovocného kvasu je stanovená vo výške 5,40 EUR za vypálenie 1 litra 50% destilátu.

 

Cena pozostáva z:

ceny za službu spotrebná daň celkom
2,25 EUR +20% DPH= 2,70 EUR 2,70 EUR 5,40 EUR

 

Cena za 1 la (liter absolutu- 100% alkoholu)= 10,80 eur


Cena za službu zahŕňa

  • použitie výrobného zariadenia pálenice vrátane spotrebovanej energie
  • práca obsluhy zariadenia
  • likvidácia výpalkov
  • režijné náklady prevádzkovateľa

 

Prevádzkovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty, IČ DPH: SK2022802320, preto určuje v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k tejto základnej cene služby 20% DPH.
• Zákazník - pestovateľ je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi pálenice polovicu spotrebnej dane z liehu v sume 5,40 EUR za liter 100% alkoholu (2,70 EUR za liter 50% destilátu) do množstva 43,0 litrov l. a. na jedného pestovateľa a jeho domácnosť za jedno výrobné obdobie. Nad uvedený limit zaplatí pestovateľ plnú sadzbu spotrebnej dane t. j. 10,80 EUR za liter l. a.

 

Cena za službu a spotrebná daň z liehu je splatná ihneď pri odbere (vyskladnení) vyrobeného destilátu v hotovosti do pokladne prevádzkovateľa.